PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM TRỰC TUYẾN
Trường Tiểu học Cát Bi

 

1

Sổ điểm điện tử phiên bản 2.0

- Cập nhật chuyên mục quản lý giáo dục của phòng GD&ĐT quận Hải An
- Mở rộng phạm vi các trường THCS thuộc phòng GD&ĐT quận Hải An
- Cập nhật tính năng in thẻ học sinh
- Đồng bộ hóa dữ liệu, cho phép nhập danh sách từ file excel, kết xuất dữ liệu từ website ra excel
- Cập nhật tính năng tra cứu thông tin bằng điện thoại qua tin nhắn SMS

Sổ điểm điện tử phiên bản 1.0

- Quản lý điểm học lực, hạnh kiểm học sinh
- Tổng kết, xếp loại điểm học lực, hạnh kiểm học sinh
- Phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bộ môn
- Quản lý điểm khảo sát
- Phân chia danh sách phòng thi
- Tổng kết, báo cáo kết quả khảo sát
- Báo cáo, xếp loại hai mặt giáo dục
- Tự động Tổng kết báo cáo kết quả tổng hợp, từng bộ môn, từng lớp, từng khối và toàn trường
- Tra cứu thông tin điểm, kết quả học tập, hạnh kiểm, kết quả tổng hợp, từng bộ môn, từng lớp, từng khối và toàn trường
- Là số điểm trực tuyến nên có thể truy cập mọi lúc mọi nơi trên internet để xem, cập nhật, quản lý, tổng kết báo cáo...

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Đỗ Thị Vinh - Trường THCS Đằng Hải - Phòng GD&ĐT quận Hải An