Seal nhựa niêm phong

Seal vặn xoay xoắn ốc DA37

Seal vặn xoay xoắn ốc DA37

Chất liệu: nhựa
Cớ chế khóa: vặn một chiều
Sử dụng kẹp dây cáp bọc nhựa thay thế cho kẹp chì bằng kìm và hạt chì truyền thống
Seal 4 ngạnh kẹp chì nhựa DA07

Seal 4 ngạnh kẹp chì nhựa DA07

Chất liệu: nhựa
Cớ chế khóa: bấm một chiều
Sử dụng kẹp dây chì gai thay thế cho kẹp chì bằng kìm và hạt chì truyền thống