Seal niêm phong

Seal dây cáp rút bọc nhựa dài DA49

Seal dây cáp rút bọc nhựa dài DA49

- Chất liệu: đầu khóa bằng thép bọc nhựa, dây cáp bọc nhựa chống gỉ
- Tổng chiều dài: 1m
- Đường kính dây cáp 1.8mm
- Kích thước vùng khắc: 26mm x 7mm
Seal cối DA56

Seal cối DA56

Chất liệu: thép bọc nhựa
Tổng chiều dài chốt: 80mm
Đường kính chốt: 10mm
Cớ chế khóa: bấm một chiều
Dây cáp niêm phong (kẽm bọc nhựa)

Dây cáp niêm phong (kẽm bọc nhựa)

♦ Cấu tạo:
- Lõi cáp bằng kim loại
- Vỏ bọc nhựa trong suốt
- Đường kính 0.70mm
♦ Ứng dụng:
- Sử dụng cùng seal vặn để niêm phong
Seal dây cáp bấm ngắn DA30

Seal dây cáp bấm ngắn DA30

- Chất liệu: 2 đầu bằng thép bọc nhựa, dây cáp thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 23cm-27cm
- Đường kính dây cáp 1.8mm
- Kích thước vùng khắc: 27mm x 7mm
Seal lá thép DA04

Seal lá thép DA04

- Chất liệu: thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 18cm
- Thân rộng 10mm, dày 0.26mm
- Đầu dài 32mm, rộng 16.7mm
Seal dây cáp rút ngắn hộp nhôm DA39

Seal dây cáp rút ngắn hộp nhôm DA39

- Chất liệu: đầu khóa bằng thép, vỏ nhôm, dây cáp thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 30cm-40cm
- Đường kính dây cáp 5mm
- Kích thước vùng khắc: 38mm x 30mm
Seal dây cáp rút dài hộp nhôm DA40

Seal dây cáp rút dài hộp nhôm DA40

- Chất liệu: đầu khóa bằng thép, vỏ nhôm, dây cáp thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 1 mét
- Đường kính dây cáp 5mm
- Kích thước vùng khắc: 38mm x 30mm
Seal dây cáp rút dài hộp nhôm DA20

Seal dây cáp rút dài hộp nhôm DA20

- Chất liệu: đầu khóa bằng thép, vỏ nhôm, dây cáp thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 1 mét
- Đường kính dây cáp 3mm
- Kích thước vùng khắc: 26mm x 26mm
Seal dây cáp rút ngắn hộp nhôm DA19

Seal dây cáp rút ngắn hộp nhôm DA19

- Chất liệu: đầu khóa bằng thép, vỏ nhôm, dây cáp thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 30cm-40cm
- Đường kính dây cáp 3mm
- Kích thước vùng khắc: 26mm x 26mm
Seal cối DA28

Seal cối DA28

Chất liệu: thép bọc nhựa
Tổng chiều dài: 90mm
Đường kính chốt: 10mm
Cớ chế khóa: bấm một chiều
Seal dây cáp rút ngắn DA31

Seal dây cáp rút ngắn DA31

- Chất liệu: đầu khóa bằng thép bọc nhựa, dây cáp thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 20-30cm
- Đường kính dây cáp 1.8mm
- Kích thước vùng khắc: 26mm x 7mm
Seal dây cáp rút dài DA16

Seal dây cáp rút dài DA16

- Chất liệu: đầu khóa bằng thép bọc nhựa, dây cáp thép mạ trắng
- Tổng chiều dài: 1m
- Đường kính dây cáp 1.8mm
- Kích thước vùng khắc: 26mm x 7mm