khóa niêm phong cối

Seal cối DA28

Seal cối DA28

Chất liệu: thép bọc nhựa
Tổng chiều dài: 90mm
Đường kính chốt: 10mm
Cớ chế khóa: bấm một chiều
Seal cối DA10

Seal cối DA10

Chất liệu: thép bọc nhựa
Tổng chiều dài chốt: 70mm
Đường kính chốt: 11mm
Cớ chế khóa: bấm một chiều
Seal cối DA03

Seal cối DA03

Chất liệu: thép bọc nhựa
Tổng chiều dài chốt: 85mm
Đường kính chốt: 10mm
Cớ chế khóa: bấm một chiều